Toppmeny

Arbeidsfelleskap

Arbeidsfelleskap

Muligheten til å jobbe fra der du er, ved hjelp av digital teknologi, er et gode for mange, men kan også skape ensomhet på jobb og i studiene på hjemmekontor, på kafeer eller andre steder. Behovet for et arbeidsfelleskap vokser frem.

Konsept kontorhotell

Kontorhotell har eksistert i Norge i mange år, med muligheter for leie av kontor, pult eller arbeidsstasjon til fleksible betingelser, ofte på dagsbasis. Gjerne er disse lokalisert nært flyplasser og i store byer og er tenkt for folk på reisefot som ønsker å utnytte litt ledig tid. Gode digitale løsninger gjør det mulig for stadig flere å velge bosted uavhengig av hvilken jobb man har – for den kan følge med på flyttelasset. Da dukker behovet for et arbeidsfellesskap opp.

I 2009 kom prosjektet «Stedsuavhengige arbeidsplasser i gang». Prosjektet fokuserer på tilrettelegging for stedsuavhengig arbeid, spesielt på små steder, men også mellomstore og store kommuner. Selv om arbeidsmarkedet i utgangspunktet er liten, kan lokalsamfunn gi gode tilbud til fastboende, hytteeiere og tilflyttere, gjennom etablering av kontorhotell. På prosjektbasis prøver man ut en modell for dette – et kommunalt kontorhotell med god tilgang på bredbånd, ulike kontorløsninger, digitalt studio og fellesareal. Dette er en arena for for både gründere, studenter og arbeidstakere som ønsker å jobbe eller studere stedsuavhengig, over en kortere eller lengere periode. I tillegg til rene kontorfasiliteter legges det vekt på nettverksbygging og samarbeid mellom de ulike brukerne. Til forskjell fra tradisjonelle, kommersielt drevne kontorhotell eller bedrifters kontorhotell for egne ansatte, har denne måten å tenke stedsuavhengig altså en viktig tilleggsdimensjon i seg: Lokalsamfunnsutvikling.

Konsept coworking

«Coworking» en relativ ny trend, spådd som fremtiden arbeidsmåte. Hackerspace i Berlin og de første coworking spaces i USA startet sent på 90-tallet. Siden har coworking hatt en enorm vekst i hele verden (Deskmag 2013). Drivkraften var blant annet gründers og de «digitale nomaders» behov for å komme seg ut av en isolasjon og etablere et nettverk med likesinnede. Å komme seg ut av kafeer eller hjemmene og inn til et sted med digital og fysisk infrastruktur; Internett, skriver, møterom og andre fasiliteter, og det viktigste av alt: et sosialt nettverk. Sosiale og faglige interaksjoner mellom de ulike brukerne av såkalte «Coworking spaces» er viktig, og skiller coworking-spaces fra tradisjonelle byråhotell.

I 2009 prøver Florian Rustler i CoWorking News (http://www.coworking-news.de/) å definere coworking. Da hadde coworking nettopp ankommet Europa, og i Tyskland var noen få steder for coworkere etablert. Søk etter forskning rundt temaet og begrepet ga null treff. I 2009 var coworking så ny at det ikke hadde funnet veien til forskningsmiljøene – i hvert fall ikke i form av ferdige forskningsrapporter eller masteroppgaver. Wikipedia og ulike blogger var løsningen den gangen for å definere ordet og trenden. I oktober 2013 defineres coworking slik på Wikipedia (en):

“Coworking is a style of work that involves a shared working environment, often an office, and independent activity. Unlike in a typical office environment, those coworking are usually not employed by the same organization. Typically it is attractive to work-at-home professionals, independent contractors, or people who travel frequently who end up working in relative isolation. Coworking is also the social gathering of a group of people who are still working independently, but who share values, and who are interested in the synergy that can happen from working with like-minded talented people in the same space.(…) Coworking is not only about the physical space, but about establishing the coworking community first. Its benefits can already be experienced outside of its spaces, and it is recommended to start with building a coworking community first before considering opening a Coworking space. However, some coworking spaces don’t build a community: they just get a part of an existing one by combining their opening with an event which attracts their target group.”

Coworking er altså ikke bare et sted der man kan leie eller låne en kontorplass til meget fleksible betingelser. Coworking er også en arbeidsmåte der felleskap er viktig. Man er ikke leietaker i en «coworking space», man er medlem. I 2013 kunne onlinemagasinet deskmag berette at 110 000 mennesker til en hver tid jobber fra en av de 2500 coworking spaces rundt om i verden. Dette var en økning på hhv. 117 og 89 % i forhold til året før.

Les mer om arbeidsfelleskap og coworking:

  1. Telematikk mot marked. Rapport fra et forprosjekt om fjernarbeid ved telematikksentra i utbyggingskommuner. Rogalandsforskning 1989. RF 72/89, av Petter Knutzen og Per Hetland.
  2. Making space for others. Masteroppgave (2013) av Kate Jackson, Hyper Islands. 
  3. Deskmag – online magasin for coworking, som også har gjennomført 1st, 2nd. and 3rd global coworking survey.
  4. Beta-prinsippet. Bok om coworking og arbeidets fremtid. På tysk, oversettelse til engelsk kommer.
  5. The Coworking-Wiki

 

Tilbake til: Temasiden forskning Arbeid på avstand Fjernledelse / arbeidsfelleskap / lokalsamfunnsutvikling

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging