Toppmeny

Arkiv | For arbeidsgivere

Fordeler ved stedsuavhengig arbeid for samfunnet

Stedsuavhengig arbeid står sentralt i utvikling av kunnskapsbasert industri og servicenæringer, i tillegg til at det kan bidra til innsparinger både i privat og offentlig virksomhet. Stedsuavhengig arbeid kan også representere et distriktspolitisk virkemiddel for å opprettholde bosetting i landet vårt.

Les mer · 0

Fordeler og ulemper ved stedsuavhengig arbeid

For arbeidstakere er motivet for å starte med stedsuavhengig arbeid ofte nært knyttet til den enkeltes livssituasjon. Mange stedsuavhengige arbeidere fremhever fordelene forbundet med det å oppnå en større frihet og fleksibilitet i hverdagslivet.

Les mer · 2

Kom i gang med stedsuavhengig arbeid

Det er mange gode motiver for å innføre stedsuavhengig arbeid, både for å gjøre arbeidet bedre og for å få et bedre liv utenom arbeidet. Benytt våre tips, råd og sjekklister for å komme i gang med stedsuavhengig jobbing.

Les mer · 1

Hvem kan jobbe stedsuavhengig?

Mange arbeidsoppgaver er godt egnet for stedsuavhengig arbeid. Det viktigste er at oppgavene kan utføres mer eller mindre uavhengig av utstyret på det vanlige kontoret, for eksempel ved hjelp av PC med nettverksforbindelse.

Les mer · 2

Hva er stedsuavhengig arbeid?

Eksempler på stedsuavhengig arbeid kan være å arbeide hjemme én eller flere dager i uka, eller å arbeide fra et mobilt kontor. Du arbeider der du er.

Les mer · 0

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging