Toppmeny

Erfaringer med stedsuavhengig arbeid i Norge

Vi finner mange ulike motiv for å starte med stedsuavhengig arbeid.

Muligheten for å få mer ro og konsentrasjon, samt å øke trivselen blir framhevet av mange. Lang arbeidsreise er også en viktig årsak til at noen velger å jobbe stedsuavhengig.

I norske bedrifter er det å øke produktiviteten et utbredt motiv for å innføre stedsuavhengig arbeid. Ikke bare bedriftens ledelse er opptatt av dette. Ofte er det faktisk slik at den ansatte selv har de største forventningene. For enkelte er motivet gjerne knyttet til lang arbeidsreise. For disse personene betyr redusert arbeidsreise at tid blir frigjort til å utføre de egentlige oppgavene, og produktiviteten øker. Også for arbeidstakere som pendler, gjerne over lange strekninger, viser det seg at produktiviteten øker ved stedsuavhengig arbeid.

Når arbeidsreisene forkortes, øker også trivselen. At stedsuavhengige ansatte selv oppgir økt trivsel som et sterkt motiv, er neppe overraskende. Men også her er det registrert sammenfallende motiver for den stedsuavhengige ansatte og bedriftsledelsen. Økt produktivitet og økt trivsel blant arbeidstakerne er de hyppigst forekommende motiver både blant ledere og ansatte. Økt trivsel kan selvfølgelig skyldes at også andre behov enn redusert arbeidsreise blir oppfylt. Det kan være permisjonsordninger, bringing og henting av barn i barnehage, midlertidig eller permanent funksjonshemming osv. I mange slike tilfeller kan stedsuavhengig arbeid være en god arbeidsform.

Årsakene til stedsuavhengig arbeid er mange og sammensatte. Det er imidlertid klart at det å kunne tilby og benytte seg av fleksible arbeidsordninger, er til stor nytte for mange. Men, som så mye annet, ha også stedsuavhengig arbeid både fordeler og ulemper.

Les om Meretes erfaringer med stedsuavhengig arbeid
Fordeler og ulemper ved stedsuavhengig arbeid

, , , ,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging