Toppmeny

Fordeler ved stedsuavhengig arbeid for samfunnet

Også storsamfunnet vil kunne dra fordeler av stedsuavhengig arbeid. En av grunnene til at stedsuavhengig arbeid er blitt diskutert i stortingsmeldinger, offentlige utredninger og nasjonale politiske strategier, er at det kan representere et distriktspolitisk virkemiddel for å opprettholde bosetting i landet vårt.

Stedsuavhengig arbeid står sentralt i utvikling av kunnskapsbasert industri og servicenæringer, i tillegg til at det kan bidra til innsparinger både i privat og offentlig virksomhet. På et internasjonalt nivå er det viktig at næringslivet utvikler metoder for å operere innenfor et mer åpent og kompetansedrevet arbeidsmarked. Stedsuavhengig arbeid er dermed en viktig brikke for å etablere konkurransekraftig næringsvirksomhet i landets regioner, samtidig som det åpner for kompetanseutveksling i globale nettverke.

Disse forholdene gjør at stedsuavhengig arbeid anses som en viktig måte å møte kravene innenfor morgendagens arbeidsmarkeder på.

Miljø og infrastruktur

Samtidig rommer stedsuavhengig arbeid muligheter for å begrense mange av de ulemper en finner innenfor dagens arbeidsformer. Ved å “flytte arbeidet til arbeidstakerne” åpnes det for reduksjon av tradisjonelle arbeidsreiser. I kombinasjon med andre virkemidler kan fjernarbeid bidra til en mer miljøvennlig utvikling av byer, forsteder og nærmiljøer.

Ved stedsuavhengig arbeid kan samfunnet også nyte godt av langsiktige investeringer i digital infrastruktur. På et nasjonalt nivå er dette viktig fordi det kan bidra til en utbredelse og utveksling av kompetanse, slik at en kan etablere eller styrke regionale kompetansenettverk.

Ulemper for samfunnet

På samfunnsnivå er ulempene gjerne mindre uttalt. Ett moment er farene for større press fra det utenlandske arbeidsmarkedet. Stedsuavhengig arbeid kan gi tilgang til arbeidskraft, men kan også resultere i at den norske arbeidsstyrken settes under press av arbeidskraft fra andre land. Mange nasjoner har stor teknologisk kompetanse som lett kan spres via nett, og som kan fremstå som attraktiv for mange norske arbeidsgivere.

Les mer om stedsuavhengig arbeid i NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet

 

, , , ,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging