Toppmeny

Hva bør avklares tidlig?

Alt arbeid som organiseres og utføres innenfor norsk arbeidsliv er regulert gjennom lover, forskrifter, avtaler og sedvane. For de fleste måter å organisere arbeidet på finnes det detaljerte reguleringer for hvordan arbeid skal organiseres og utføres, men for stedsuavhengig arbeid finnes det i mindre grad.

Stedsuavhengig arbeid starter ofte etter initiativ fra ansatte, og det praktiseres ikke alltid med skriftlige avtaler eller annen formalisering. Stedsuavhengig arbeid vil i en del tilfeller også praktiseres i gråsonen mot det å utføre ubetalt overtidsarbeid uten arbeidsgivers viten.

For at begge parter skal kunne ta ut den fulle gevinsten av stedsuavhengig arbeid, er det viktig å avklare en del spørsmål på forhånd og formalisere ordningen. Dermed vil en unngå tolkningsstridigheter.

Partene bør inngå en skriftlig avtale. En slik avtale skal underordnes de generelle arbeidsavtaler, selv om den gjelder kun for én arbeidstaker. Avtalen bør utformes ut fra virksomhetens retningslinjer for fjernarbeid.

Tenk gjennom følgende:

  1. Mål og hensikt med stedsuavhengig arbeid som arbeidsform
  2. Organisering av arbeidet
  3. Hvilke grupper av arbeidstakere som skal arbeide slik
  4. Måter for kontakt med de stedsuavhengige ansatte
  5. Form for oppfølging av de stedsuavhengige ansatte
  6. Forhold til kolleger, samarbeidspartnere og eventuelle prosjektleder
  7. Tidsramme for perioden det skal jobbes stedsuavhengig
  8. Kostnadsrammer, finansiering fra arbeidsgiver
  9. Evaluering av perioden
  10. Hvordan integrere stedsuavhengige arbeidere i bedriftsdemokratiet, både formelt og sosialt

Retningslinjer for innføring av stedsuavhengig arbeid i en virksomhet

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging