Toppmeny

Hva er stedsuavhengig arbeid?

Stedsuavhengig arbeid er arbeid som utføres på geografisk avstand fra arbeidsgiver eller oppdragsgiver.

I tillegg til stedsuavhengig arbeid, brukes uttrykk som fjernarbeid, telependling og fleksible arbeidsformer.

Eksempler på stedsuavhengig arbeid kan være å arbeide hjemme én eller flere dager i uka, eller å arbeide fra et mobilt kontor. Du arbeider der du er.

Ny teknologi, bredbånd og bedre organisering av arbeidslivet, gjør det mulig å løse en rekke arbeidsoppgaver stedsuavhengig.

Du kan arbeide stedsuavhengig hele arbeidstiden, eller i deler av denne. Stedsuavhengig arbeid kan også være et godt alternativ i perioder, for eksempel etter sykdom eller permisjon.

Det er vanlig å ha en kombinasjon av stedsuavhengig arbeid og arbeid på en ordinær arbeidsplass.

Lurer du på om du kan jobbe stedsuavhengig?
Sjekklister og tips om hvordan du kommer i gang

,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging