Toppmeny

Hvem kan jobbe stedsuavhengig?

Det viktigste er at du må ville det og arbeidsoppgavene dine må tillate det.

Stedsuavhengige ansatte har en arbeidssituasjon som krever:

 • Stor grad av selvstendighet
 • Stort ansvar for utførelsen av egne arbeidsoppgaver; være sin egen leder
 • Noe mindre samvær og erfaringsutveksling med kolleger
 • Mindre støtteapparat (brukerstøtte m.m.)
 • Mer bruk av IT
 • Bolig som egner seg til hjemmekontor, eller kontorfellesskap med andre

Mange arbeidsoppgaver er godt egnet for stedsuavhengig arbeid. Det viktigste er at oppgavene kan utføres mer eller mindre uavhengig av utstyret på det vanlige kontoret, for eksempel ved hjelp av PC med nettverksforbindelse. I tillegg er det en fordel om oppgavene kan utføres innenfor avtalte frister, og at resultatene relativt enkelt kan dokumenteres underveis.

Eksempler på arbeidsoppgaver som egner seg:

 • Opplysningsvirksomhet
 • Kontorarbeid
 • Salgsarbeid
 • Regnskapsarbeid
 • Dataprogrammering
 • Utviklingsarbeid
 • Prosjektarbeid
 • Selvstendig skrive- og utredningsarbeid
 • Forskning m.m.

Se oversikt over kontorhoteller i Norge
Viktige faktorer for å lykkes med stedsuavhengig arbeid
Erfaringer med stedsuavhengig arbeid i Norge

, ,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging