Toppmeny

Hvor skal du jobbe fra?

Foretrekker du hjemmekontor eller kontorfellesskap? Valgmulighetene er mange.

Hjemmebasert fjernarbeid er definert som lønnet arbeid som foregår hjemme hos arbeidstakerne. Ved hjemmearbeid bruker den stedsuavhengige et område i eget hjem som arbeidsplass.

Mobilt stedsuavhengig arbeid kjennetegnes ved at man arbeider på ulike geografiske steder. Et eksempel på det kan være takstmenn, selgere og konsulenter som ofte befinner seg ute hos kunder, og som har behov for å jobbe derfra. Det er også mange som utfører deler av sitt arbeid på reiser eller lignende.

I et kontorfellesskap arbeider arbeidstakere fra flere ulike virksomheter under samme tak. De kan dele på fellesressurser, så som møterom, kantine, sentralbord, kopimaskin og IT-system. Dette praktiseres ofte av små foretak i den hensikt å minske utgiftene, bli en del av et større miljø, oppnå synergieffekt og så videre.

På et satelittkontor er alle som arbeider der, ansatt i samme virksomhet.

Noen har behov for kontorløsninger som kan kombineres med hjemmekontor og mobilt stedsuavhengig arbeid.

Så lenge stedsuavhengig arbeid bare omfatter noen få på en arbeidsplass, vil man kunne tilrettelegge arbeidet for dem ved relativt enkle rutiner og utvidelser av IT-løsningene.

Begynner mange å jobbe stedsuavhengig, påvirkes ofte arbeidsplassen for de som ikke gjør det. Mer fleksible kontorløsninger med deling av kontor kan være en måte å bedre grunnlaget for samarbeid med både fjernarbeidende og ikke-fjernarbeidende kolleger.

Omlegging av informasjonsrutiner, postfordeling og meldingsformidling kan være nødvendig.

Oversikt over kontorhoteller i Norge
Eksempel på avtale om hjemmekontor

, , , ,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging