Toppmeny

Hvorfor jobbe stedsuavhengig?

Stedsuavhengig arbeid – det å arbeide der man er, i stedet for å reise til en arbeidsplass – inngår i mange visjoner om fremtidens arbeidsliv.

Det finnes mange gode motiver for å innføre stedsuavhengig arbeid, både for å gjøre arbeidet bedre og for å få et bedre liv utenom arbeidet.

For mange virksomheter er stedsuavhengig arbeid ikke et mål i seg selv, men ett av flere virkemidler for å nå andre mål, for eksempel bedre arbeidsprosesser, omstillingsevne, fleksibilitet og utvikling av organisasjonen for å imøtekomme nye krav fra omgivelsene. Hensikten kan også være å sette medarbeideren bedre i stand til å utvikle kompetanse og ferdigheter som trengs i morgendagens arbeidsliv.

Deltidsarbeid ved et hjemmekontor kan også være en måte å starte arbeidet igjen etter sykdom, permisjoner og lignende. På samme måte kan hjemmekontor noen dager i uken være godt egnet for funksjonshemmede og andre hvor forflytting og lang reise tar mye tid og krefter.

Ved stedsuavhengig arbeid vil det være mulig å redusere omfanget av arbeidsreiser og i større grad velge arbeid uavhengig av bosted. Ordninger for stedsuavhengig arbeid kan gi virksomheten tilgang til kvalifisert arbeidskraft mer uavhengig av hvor den er lokalisert, eller gi den en forankring i lokalmiljøet. Det er med andre ord mange grunner for å etablere slike ordninger.

Hvem kan jobbe stedsuavhengig?

,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging