Toppmeny

Kommune med deltidsinnbyggere

Dyrøy kommune tilbyr kontorplass til ansatte som har arbeidsgiveren et helt annet sted. – Vi må tilpasse oss det moderne arbeidslivet, sier ordfører Randi Lillegård.

Ordfører i Dyrøy kommune, Randi Lillegård (Ap)

Digitale Dyrøy tar mål av seg til å høste alle mulige gevinster av bredbåndet. Høyhastighets fiber går som en motorvei gjennom kommunen i Midt-Troms. Alle som ønsker det, har tilgang. Både heltids- og deltidsinnbyggerne (fritidsboligeiere) ser ut til å sette pris på investeringen kommunen har gjort, og nå begynner man virkelig å se potensialet i infrastrukturen. I tillegg til satsing på velferdsteknologi, digital undervisning og digitale kulturopplevelser, er kommunens ansatte og næringsliv hyppige brukere av videomøter. Nå har kontorhotellet vært i drift for stedsuavhengig ansatte, gründere, prosjektledere, studenter og forskere siden februar 2012.

I front
– Vår kommune skal ligge helt i front for å høste gevinster av den digitale motorveien, sier ordfører Randi Lillegård (Ap), som understreker at tilrettelegging for stedsuavhengige arbeidsplasser er et strategisk grep i Dyrøy kommune for å tiltrekke seg høy kompetanse. Samtidig inntar kommunen nasjonal posisjon med sitt arbeid som har stor overføringsverdi til andre.

– Utfordringen med å rekruttere og beholde høykompetente medarbeidere er like stor i byen som på bygda. Med stedsuavhengig tenkning kan kompetansen flyte, uavhengig av geografi. Det er dette som er den reelle gevinsten av bredbåndsutbyggingen i Norge, sier daglig leder i Dyrøyseminarsenter Marit Alvig Espenes.

Tar utfordringen
Ordføreren og daglig leder henviser til NOU 3:2011 “Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet” som slår fast at det er en stor utfordring for distrikter å opprette kompetansearbeidsplasser.
– Dyrøysamfunnet har tatt utfordringen, sier ordfører Randi Lillegård.

  • Dyrøyseminarsenteret KF (Dyrøy kommune) leder prosjektet Stedsuavhengige arbeidsplasser
  • Dyrøy kommune har 1200 innbyggere
  • Kommunen har 100 prosent utbygd bredbånd og ligger i Bredbåndsfylke nr 1; Troms.

, , , , ,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging