Toppmeny

Om nettstedet

Velkommen til www.stedsuavhengig.no!

Formålet med nettstedet er å gi praktiske tips og råd som enkeltpersoner og virksomheter kan benytte seg av ved innføring av stedsuavhengig arbeid.

Dere skal få vite:
•    Hva som må til for å starte med stedsuavhengig arbeid.
•    Hvilke konsekvenser og muligheter stedsuavhengig arbeid gir.
•    Hvordan man kan innføre stedsuavhengig arbeid på en god måte.
•    Hvordan stedsuavhengig arbeid kan organiseres og følges opp.

Arbeidsgiver eller arbeidstaker?
Nettstedet er for alle interesserte. Ved å velge «arbeidsgiver» eller «arbeidstaker» på forsida, kan du komme direkte til sider og artikler som er spesielt beregnet for deg.

Mye av informasjonen på nettstedet er nyttig for andre som direkte eller indirekte blir berørt av ordninger for stedsuavhengig arbeid; familien, kolleger, IT-ansvarlige, fagforeningsrepresentanter og prosjektledere.

De praktiske tips og råd er i stor grad basert på boka Håndbok i fjernarbeid.

Mål
Målet er å dele og fremskaffe kunnskap om stedsuavhengig arbeid, slik at det kan bli en god arbeidsform tilpasset norsk arbeidsliv.

Nettstedet er etablert og driftes av prosjektet Stedsuavhengige arbeidsplasser ved Dyrøyseminarsenteret.

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging