Toppmeny

Håndbok i fjernarbeid

Flere av tekstene på dette nettstedet er redigerte utdrag fra Håndbok i fjernarbeid (1998), gjengitt med tillatelse fra Arbeidsmiljøforlaget. Håndboka er et resultat av prosjektet Telependling/Fjernarbeid, en del av programmet for Nasjonale InformasjonsNettverk (NIN) i regi av Norges forskningsråd. Boka er forfattet av gruppen som ledet dette prosjektet: John W. Bakke, Erik Bergersen, Eystein Fossum, Tom Julsrud, Harald Opheim og Unn Sakshaug.

 

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging