Toppmeny

Prosjektet Stedsuavhengige arbeidsplasser

Prosjektet Stedsuavhengige arbeidsplasser er et nasjonalt prosjekt i regi av Dyrøyseminarsenter KF, Dyrøy kommune. Vi er mobile som aldri før og gode løsninger for digital kommunikasjon lar oss ha kontakt med verden fra der vi er – helt stedsuavhengig. Mulighetene er dermed større enn noen gang for å realisere drømmen om å kunne bo der man vil, og ta jobben med på flyttelasset. Prosjektet fokuserer nettopp disse mulighetene og jobber med modeller for flytting av jobb og utbredelse av den stedsuavhengige tankegangen i næring, læring og kultur. Vi har fokus på nettverk og publisering.

Stedsuavhengig arbeid – hva er viktig for arbeidstaker og arbeidsgiver? – FASE 1

Da forprosjektet stedsuavhengige arbeidsplasser startet opp høsten 2009, laget vi oss et framtidsbilde. Tenk om stillingsannonser i framtida kunne fokusere på å skaffe riktig person med riktig kompetanse til stillingen, og ikke ha fokus på hvor jobben fysisk skulle utføres?

”Stilling ledig for kvalifisert søker med gode kommunikative og sosiale egenskaper. Har du tilgang på høyhastighets bredbånd og et digitalt studio, kan du arbeide fra hvor du vil. Hyggelige kolleger over hele landet…”

Noen bedrifter jobber på denne måten, enda flere kan gjøre det. Potensialet for effektivisering ligger blant annet i å la ansatte jobbe stedsuavhengig. Men hva må være på plass for å få stedsuavhengig arbeid til å fungere for alle parter? Forprosjektet stedsuavhengige arbeidsplasser kartla erfaringer ned stedsuavhengig arbeid hos tre fokusgrupper: Arbeidstakere, arbeidsgivere og kommuner som vertskap for «de stedsuavhengige» arbeidstakerne. Vi har gjort disse funn:

Det trengs modeller for flytting av arbeidsplasser som arbeidstakere kan benytte seg av når de står i en slik prosess. Dette kan lette dialogen med arbeidsgiver og fjerne noen av bekymringene begge parter har. Disse modellene bør utarbeides av et kompetansemiljø på stedsuavhengige arbeidsplasser. Arbeidsgivere bør ha en tettere dialog med kommunen de stedsuavhengige kommer til (vertskommunen) om tilrettelegging og støtteapparat rundt de ansatte. Kontorfellesskap og næringshager oppfyller behovene de ansatte har for et faglig og sosialt miljø. Vi har lært at gode informasjonsrutiner og avtaler om treffpunkt med de ansatte (sosiale og faglige samlinger) er viktig for trivsel og effektivitet. Det viktigste bidraget fra kommunene? Svaret er entydig fra vår kartlegging; topp bredbånd, egnede lokaler og gode kommunale tjenestetilbud, slik at de ansatte og deres familier har god bokvalitet. For ofte er det ønsket om et godt familieliv som er motivasjonen bak flytting av arbeidsplass.

Last ned sluttrapport for forprosjektet (fase 1)

Fra stedsuavhengig arbeid til stedsuavhengig tankegang – FASE 2

Forprosjektet hadde gjort viktige funn med tanke på tilrettelegging for stedsuavhengig arbeid i lokalsamfunn. Kunne den stedsuavhengige tankegangen utvides? Dette var ett viktig tema i hovedprosjektets første år. Hvordan den kan overføres til flere samfunnsområder; både næring, læring og kultur. Noe av fokuset har derfor vært på å vise fram mulighetene og høste synlige gevinster av den digitale motorveien. Vi må vise fram potensiell bruk av bredbånd og teknologi både i skole og arbeidsliv, men også i privatsfæren. Ett eksempel på det er webcasting av verdenspremien til Brøstadbotn Barokk Band. Et annet eksempel er språkopplæring i grunnskolen via skjerm – som kommer elever på en liten skole til gode. Skolen ville ikke hatt mulighet til å ansette en egen ressurs for denne språkopplæringen. I løpet av de siste årene er flere digitale studio kommet i drift og metoden toveis lyd-bilde kommunikasjon brukes nå i hverdagen både innen undervisning og helse. Det handler om å synliggjøre og lære den stedsuavhengige metoden – uansett om det dreier seg om arbeid, læring eller kultur.

Last ned sluttrapport for år 1 av hovedprosjektet (fase 2)

Stedsuavhengig arbeid i praksis!  – FASE 3

The coworking space in Brøstadbotn, Dyrøy offers flexible desks. Photo: H.E. Børve.

The coworking space in Brøstadbotn, Dyrøy offers flexible desks. Photo: H.E. Børve.

«Dyrøy tek sats – heilt staduavhengig» var overskriften når Distriktssenteret omtalte de første resultatene av fase 3 i prosjektet stedsuavhengige arbeidsplasser. 2012 var året man startet å omsette erfaringer og kunnskap fra tidligere prosjekt i praksis, hovedsakelig gjennom to store tiltak. Kontorhotellet i Brøstadbotn ble åpnet for arbeidstakere og studenter som kan leie kontorplass til meget fleksible betingelser. Kontorhotellet er modellutprøving i praksis – erfaringer etter noen år drift skal gi viktig kunnskap både for arbeidstakere og arbeidsgivere, men ikke minst for kommuner som ønsker å legge til rette for og bruke stedsuavhengig arbeid som en strategi for lokalsamfunnsutvikling. Kompetansesenter for stedsuavhengig arbeid er et nasjonalt kompetansesenter der du er – akkurat nå, på virtuelt vis. Her har vi samlet all viktig informasjon som du som arbeidsgiver eller arbeidstaker kan trenge for å ta i bruk metoden stedsuavhengig arbeid. Her finner du også informasjon og linker til viktig forskning innen temaet, og herfra kan booke kontorplass i Norge, Europa og hele verden. Du kan også besøke kompetansesenteret for stedsuavhengig arbeid i Brøstadbotn i Dyrøy. Her legger vi til rette for studiebesøk og tilbyr samtaler med arbeidstakere og arbeidsgivere som ønsker å finne gode løsninger for seg og sine ansatte når det gjelder å jobbe stedsuavhengig. Vårt forum er en plattform for faglige diskusjoner omkring stedsuavhengig arbeid mens vår facebookside gir det lett tilgjengelig informasjon om prosjektet, kontorhotell og faglig input.

Stedsuavhengig arbeid i forskningen

Det er igangsatt følgeforskning av prosjektet etter oppdrag fra Kompetansesenteret for Distriktsutvikling (KDU), en mastergradsstudent i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø skriver oppgave om prosjektet, og prosjektet er kartlagt og lagt i kunnskapsbasen til KDU. Kompetansesenter for stedsuavhengig arbeid samler og systematiserer forskning innen faget og fungerer som kunnskapskilde for de som ønsker å fordype seg i denne tematikken.

Publisering

Med jobben på flyttelasset. Kronikk i Nordlys, 23.1.2013

Med jobben på flyttelasset. Artikkel av Ragnvald Storvoll og Marit Espenes, i «Hvor går Nord-Norge (Bind 3, 2013).

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging