Toppmeny

Sjefen: – Vis de ansatte tillit

Eivind Simonsen har over 20 års erfaring med fjernledelse. Slik har han beholdt kompetansen i bedriften sin og fått fornøyde ansatte.

Administrerende direktør Eivind Simonsen vet hva som må til for å nå en Finale. I over 20 år har han tilbudt stedsuavhengige arbeidsplasser for å beholde uvurderlig kompetanse i bedriften Finale Systemer AS. Innovasjon er ikke avhengig av geografi, heller ikke kundens opplevelse av god service, mener Simonsen.

Enkel filosofi
Han har en enkel forretningsfilosofi; bedriften må ha sunn økonomi, fornøyde kunder og fornøyde ansatte. Hvis ansatte ønsker å flytte, har de gode grunner for det. Vedkommende vil ikke bli fornøyd i jobben om vi nekter ham eller henne flytting.

Eivind Simonsen, direktør i Finale Systemer i en digital paneldebatt under Dyrøyseminaret 2010. Foto: Sindre Storvoll

– Med dagens teknologi kan ansatte bli i Finale Systemer nær sagt uavhengig av bosted. En ansatt som velger lokalisering selv, forblir lojal. Vi er en høykompetansebedrift og det er viktig at vi oppleves som en attraktiv arbeidsplass. At ansatte har det bra på hjemmebane, fordi de bor der de vil, er bare en fordel for bedriften. Dessuten får de ansatte ro til å konsentrere seg om utviklingsarbeid, sier direktøren, som samtidig er klar på at denne arbeidsformen krever mye av både ledelsen, den ansatte og vertskommunen.

Stoler på de ansatte
– Fiber og kontorhotell er en fordel. Det stilles også krav til god kultur for informasjonsdeling internt i bedriften. Det viktigste er likevel at ledelsen stoler på at de ansatte gjør jobben på en skikkelig måte. Vis dem tillit, det fortjener de.

  • Finale Systemer AS er landets ledende leverandør av programvare for regnskapsrapportering og ligningsoppgaver.
  • Finale Systemer AS har 14 ansatte, spredt mellom hovedkontoret i Tromsø, to kontorer på Skjervøy og ett i Oslo.
  • Eivind Simonsen er varamedlem i IT-Forum Nord-Norge, et forum for nyskaping, vekst og utvikling av IT-næringen gjennom strategisk samhandling.

Hvilke opplevelse har de stedsuavhengige ansatte?

, , ,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging