Toppmeny

Sjekkliste for arbeidsavtale om fjernarbeid

Forhold rundt arbeidsavtale

 • Finnes det en skriftlig avtale om stedsuavhengig arbeid?
 • Finnes det en ansettelsesavtale? (mange av partenes rettigheter og plikter er regulert via ansettelsesavtalen.)
 • Er det konstatert at ordinære arbeidsvilkår er gjeldende, så langt som mulig?
 • Er det foretatt en avklaring av virksomhetens eventuelle retningslinjer for stedsuavhengig arbeid?
 • Er forhold til fagbevegelse avklart?
 • Er forsikringsvilkår tatt med?
 • Dersom stedsuavhengig arbeid er en forsøksvirksomhet, er det satt konkrete krav og mål om lengde/omfang/evaluering?
 • Er det utarbeidet prosedyrer for opphør av ordningen?
 • Er omfang og regelmessighet for arbeidet bestemt?
 • Er forhold rundt arbeidstid, og eventuell kontroll av den, avklart?

Forhold rundt organisering av arbeidet

  • Er ordningen beskrevet i internkontrollsystemet?
  • Er det avklart hvilke ledelses- og samarbeidsformer som skal iverksettes?
  • Er det utarbeidet rutiner for:

– Informasjonsflyt og medbestemmelse?
– Statusrapportering og annen gjensidig informering?
– Kommunikasjon og tilgjengelighet?
– Eventuelle faste møtedager?

  • Er det avklart hvordan opplæring av den stedsuavhengige, kolleger og ledere skal foregå?
  • Er det avklart hvilken dekning som gis av kostnader til:

–    Utstyr og inventar?
–    Kommunikasjon?
–    Vedlikehold av utstyr?
–    Vedlikehold av kompetanse?

Denne sjekklisten er i hovedsak knyttet til artikkelen Hva bør avklares tidlig? Se også sjekklister for innføring av stedsuavhengig arbeid, teknologi og sikkerhet. Sjekklistene er hentet fra Håndbok i fjernarbeid.

, ,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging