Toppmeny

Sjekkliste for innføring av fjernarbeid

Forhold rundt organisering

 • Er det utarbeidet og lagt fram et forslag til innføring av stedsuavhengig arbeid?
 • Har en fått støtte av ledelsen?
 • Er arbeidstakerorganisasjonene representert i prosjektet, for eksempel i styringsgruppen?
 • Er det formulert klare mål og målkriterier for forsøksprosjektet?
 • Er det holdt orienteringsmøter om prosjektet?
 • Er det utformet retningslinjer for stedsuavhengig arbeid i virksomheten?
 • Er det utformet en arbeidsavtale for stedsuavhengige ansatte?
 • Er det utarbeidet kriterier for utvelgelse av deltakere i prosjektet?
 • Er det utarbeidet kriterier for evaluering av prosjektet?
 • Er teknologiske behov klarlagt?
 • Er anskaffelse av utstyr fastlagt?
 • Er prosjektdeltakere plukket ut?
 • Er stedsuavhengige ansatte plukket ut?
 • Er forventninger for stedsuavhengige ansatte, kolleger og ledere kartlagt?
 • Er det utviklet spilleregler for stedsuavhengige ansatte, kolleger og ledere (for eksempel formulert i en prosjekthåndbok)?
 • Har stedsuavhengige ansatte og ledere fått nødvendig opplæring?
 • Er det lagt til rette for evaluering av prosjektet før igangsettingen?
 • Har noen begynt å arbeide stedsuavhengig?
 • Noteres erfaringene fortløpende?

Forhold rundt en utvidet innføring av stedsuavhengig arbeid

 • Er resultatene fra evalueringen av forsøksprosjektet lagt fram for den øverste ledelsen?
 • Har en fått ledelsens samtykke til å utvide og formalisere prosjektet?
 • Har en begynte med stedsuavhengig arbeid i virksomheten for øvrig?
 • Foretas en løpende oppfølging av ordningen?
 • Gjøres forandringer der det er nødvendig?

Denne sjekklisten fra Håndbok i fjernarbeid er knyttet til innlegget Hvordan organisere og lede stedsuavhengig arbeid. Listen er en prosessbeskrivelse, slik at rekkefølgen på aktivitetene er viktig.

Se også sjekkliste for arbeidsavtale, sjekkliste for sikkerhet og sjekkliste for teknologi.

, ,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging