Toppmeny

Sjekkliste for sikkerhet

Organisatoriske forhold

 • Er det utpekt hvem som er ansvarlig for at sikkerhetsbestemmelsene overholdes?
 • Har den stedsuavhengige satt seg inn i sikkerhetsbestemmelsene som gjelder for slikt arbeid?
 • Er den ansatte underlagt taushetsplikt?
 • Er den ansatte lært opp i sikker bruk av utstyret som benyttes på arbeidsplassen?
 • Er det klare retningslinjer for hva de ansatte får lov til å lagre lokalt (på harddisk)?

Systemtekniske forhold

 • Har alle PC-er eller arbeidsstasjoner som benyttes i forbindelse med stedsuavhengig arbeid, installert et godkjent program for tilgangskontroll?
 • Har alle PC-er eller arbeidsstasjoner som benyttes i forbindelse med stedsuavhengig arbeid, installert et godkjent antivirusprogram?
 • Blir programmet oppdatert regelmessig?
 • Skjer tilkoblingen til bedriftens interne nett kun i godkjente tilkoblingspunkter?
 • Er sterk autentisering mulig i slike tilkoblingspunkter?
 • Er behovet for kryptering av harddisker vurdert?
 • Er behovet for kryptering av overføring over eksterne nettverk vurdert?
 • Er behovet for skjerming av telefoniutstyr for å unngå avlytting vurdert?
 • Er det laget rutiner for sikkerhetskopiering av informasjon som lagres på den stedsuavhengiges harddisk?

Fysiske forhold

 • Er den stedsuavhengiges arbeidsplass sikkerhetsmessig godkjent av bedriftens sikkerhetsansvarlige?
 • Blir det regelmessig foretatt kontroller på stikkprøvebasis?
 • Er forholdene lagt til rette for håndtering av konfidensiell informasjon på fjernarbeidsplassen?
 • Har fjernarbeidsplassen tilfredsstillende brannsikring i forhold til verdien av utstyr og informasjon som finnes der?
 • Har fjernarbeidsplassen tilfredsstillende innbruddsikring i forhold til verdien av utstyr og informasjon som oppbevares der?
 • Er behovet for avlåsing av arbeidsplassen vurdert?
 • Er annen virksomhet i lokalitetene regulert?
 • Er tyveriutsatt utstyr, for eksempel datautstyr, plassert slik at det ikke er lett synlig fra utsiden av bygget?
 • Er faren for vannskader på utstyret som følge av vannlekkasje fra rom som ligger over kontoret, eller som følge av slik oversvømmelse fra sluk, vurdert?
 • Blir tyveriutsatt utstyr som transporteres eller oppbevares i bil, plassert slik at det ikke er lett synlig fra utsiden?
 • Unngår man å oppbevare utstyret i bilen natten over?

Denne sjekklisten for sikkerhet er hentet fra Håndbok i fjernarbeid, og er i hovedsak knyttet til artikkelen Hva bør avklares tidlig?

, ,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging