Toppmeny

Sjekkliste for teknologi

Organisatoriske forhold

 • Er det foretatt en behovsanalyse av hva slags informasjon og hvilke IT-systemer, både interne og eksterne, som den stedsuavhengige må ha tilgang til?
 • Er det gjort en vurdering av hvor stasjonær eller mobil den ansatte skal være?
 • Har virksomheten en IT-strategi, retningslinjer for IT eller andre instrukser som legger føringer for innføring og bruk av teknologi?
 • Hva ja, er det tatt hensyn til disse føringene?
 • Er det lagt en plan for hvordan den stedsuavhengige skal få teknisk støtte og hjelp?
 • Har en vurdert fjerndriftstøtte?
 • Har den stedsuavhengige fått nødvendig opplæring i bruk av utstyret?
 • Er det laget en oversikt over utstyr som skal eies av bedriften, men som skal være i fjernarbeiderens besittelse?
 • Skal utstyret kvitteres ut av den ansatte?
 • Er anvendelsen av utstyret regulert, for eksempel i forhold til bortlån eller bruk i annen næringsvirksomhet?
 • Er ansvaret for skader eller tap som måtte oppstå på utstyret, regulert?
 • Er ansvaret for skader eller tap som måtte oppstå hvis utstyret skulle forårsake brann eller skade, regulert?
 • Er utstyret som planlegges benyttet utenfor virksomhetens lokaler, forsikret mot skader og tyveri?

Systemtekniske forhold

 • Er utstyret tilpasset den ansattes behov?
 • Er utstyret tilpasset den ansattes tekniske kompetanse?
 • Er all nødvendig maskinvare og programvare til stede?
 • Finnes det gyldige lisenser for all programvare som er tenkt installert?
 • Har utstyret blitt testet og godkjent funksjonelt?
 • Har utstyret blitt testet og godkjent ytelsesmessig?
 • Finnes det (halv)automatiserte rutiner for nødvendig daglig drift, for eksempel sikkerhetskopiering?

Fysiske forhold

 • Er tyveriutsatt utstyr, slik som PC, modem og mobiltelefon, merket?
 • Tilfredsstiller utstyret virksomhetens krav til ergonomi?
 • Er det tatt hensyn til å minske strålefaren fra utstyret?

Dette forslaget til sjekkliste er hentet fra Håndbok i fjernarbeid og i hovedsak knyttet til Hva bør avklares tidlig?

, , ,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging