Toppmeny

Skatteregler ved stedsuavhengig arbeid

Skattereglene inneholder ingen bestemmelser som gjelder stedsuavhengig arbeid/fjernarbeid spesielt, verken for arbeidstaker eller arbeidsgiver.

De alminnelige reglene i skatteloven om beskatning av arbeid og virksomhet og om skatt av formue og inntekt blir derfor benyttet.

For skatteregler henviser vi til skatteetatens egen lignings-abc.

Velger du hjemmekontor, kan det oppstå flere skattemessige spørsmål. Reglene om dette finnes i skatteloven med tilhørende forskrifter og takseringsregler. Skatteetatens lignings-abc beskriver de materielle reglene som gjelder for det enkelte inntektsår. Kapittel om Bolig-hjemmekontor mv i lignings-abc for 2013 finner du her.

Reiser: se lignings-abc 2013 om bruk av bil i arbeid og fradrag for bilkostnader

Utdannelse: se lignings-abc om utdanning og kostnader.

Kilde: Skatt nord

Her finner du et eksempel på avtale om hjemmekontor

, , , ,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging