Toppmeny

Strikkordarkiv | hjemmekontor

Hvorfor jobbe stedsuavhengig?

Det finnes mange gode motiver for å innføre stedsuavhengig arbeid, både for å gjøre arbeidet bedre og for å få et bedre liv utenom arbeidet. Les mer om gevinstene ved stedsuavhengig arbeid.

Les mer · 0

Hvor skal du jobbe fra?

Skal du jobbe stedsuavhengig hjemmefra eller fra et mobilt kontor? Foretrekker du kontorfellesskap? Valgmulighetene er mange.

Les mer · 2

Fordeler og ulemper ved stedsuavhengig arbeid

For arbeidstakere er motivet for å starte med stedsuavhengig arbeid ofte nært knyttet til den enkeltes livssituasjon. Mange stedsuavhengige arbeidere fremhever fordelene forbundet med det å oppnå en større frihet og fleksibilitet i hverdagslivet.

Les mer · 2

Kom i gang med stedsuavhengig arbeid

Det er mange gode motiver for å innføre stedsuavhengig arbeid, både for å gjøre arbeidet bedre og for å få et bedre liv utenom arbeidet. Benytt våre tips, råd og sjekklister for å komme i gang med stedsuavhengig jobbing.

Les mer · 1

Hvem kan jobbe stedsuavhengig?

Mange arbeidsoppgaver er godt egnet for stedsuavhengig arbeid. Det viktigste er at oppgavene kan utføres mer eller mindre uavhengig av utstyret på det vanlige kontoret, for eksempel ved hjelp av PC med nettverksforbindelse.

Les mer · 2

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging