Toppmeny

Strikkordarkiv | stedsuavhengige arbeidsplasser

Hva bør avklares tidlig?

For at både arbeidsgiver og arbeidstaker skal høste gevinster av stedsuavhengig arbeid, er det viktig å avklare en del spørsmål på forhånd og formalisere ordningen.

Les mer · 4

Merete bor to steder

Før hadde Merete Albertsen hus i byen og hytte på landet. Nå er rollene byttet om. Jobben som prosjektadministrator ved Universitetet i Tromsø utføres faktisk best stedsuavhengig.

Les mer · 2

Fordeler ved stedsuavhengig arbeid for samfunnet

Stedsuavhengig arbeid står sentralt i utvikling av kunnskapsbasert industri og servicenæringer, i tillegg til at det kan bidra til innsparinger både i privat og offentlig virksomhet. Stedsuavhengig arbeid kan også representere et distriktspolitisk virkemiddel for å opprettholde bosetting i landet vårt.

Les mer · 0

Fordeler og ulemper ved stedsuavhengig arbeid

For arbeidstakere er motivet for å starte med stedsuavhengig arbeid ofte nært knyttet til den enkeltes livssituasjon. Mange stedsuavhengige arbeidere fremhever fordelene forbundet med det å oppnå en større frihet og fleksibilitet i hverdagslivet.

Les mer · 2

Kom i gang med stedsuavhengig arbeid

Det er mange gode motiver for å innføre stedsuavhengig arbeid, både for å gjøre arbeidet bedre og for å få et bedre liv utenom arbeidet. Benytt våre tips, råd og sjekklister for å komme i gang med stedsuavhengig jobbing.

Les mer · 1

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging