Toppmeny

Trusler mot sikkerheten

Sørg for god nok beskyttelse fra virusangrep og andre trusler mot sikkerheten når du jobber stedsuavhengig.

Her får du en oversikt over mulige feil – og forslag til tiltak.

Tekniske feil

 • feil i programvare
 • diskkræsj
 • teknisk slitasje
 • utslitt mekanikk

Tiltak for å styrke sikkerheten

 • teknisk støtte
 • testing
 • preventivt vedlikehold av utstyr
 • minst mulig forbruk av gammelt utstyr
 •  jevn strømtilførsel
 •  jordet stikkontakt
 •  sikkerhetskopiering

Individuelle feil

 • forglemmelser
 • rutinesvikt
 • feilaktig bruk av teknologi

Tiltak for å styrke sikkerheten

 • opplæring
 • brukervennlige løsninger tilpasset arbeidsoppgavene
 • teknologiforståelse
 • ansvarsplassering
 • rutiner for informasjonshåndtering og rapportering
 • rutiner for sikkerhetskopiering

Angrep

 • tyveri, innbrudd
 • datavirus
 • hacking
 • spionasje

Tiltak for å styrke sikkerheten

 • fysisk sikring av utstyret (innlåsing, skjerming, merking)
 • virusbeskyttelse
 • tilgangskontroll (passord, brannvegger, kryptering)
 • sikkerhetskopiering
 • logging av aktiviteter

Ulykker

 • brann/eksplosjoner
 • strømbrudd
 • småulykker i hjemmet

Tiltak for å styrke sikkerheten

 • fysisk sikring av utstyret
 • bruk av ekstra strømforsyning
 • sikkerhetskopiering
 • ikke la andre benytte utstyret, f.eks. småbarn

Oversikten er hentet fra Håndbok i fjernarbeid.

Les også Sikkerhet ved innføring av stedsuavhengig arbeid og Sjekkliste for sikkerhet

, ,

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging