Toppmeny

Veien videre for prosjektet Stedsuavhengig arbeid

Besøk på Flow

Besøk på Flow

Fase tre av prosjektet Stedsuavhengig arbeid skal nå oppsummeres og denne uken var aktører fra kontorhotell og utviklingsprosjekt i Troms og Nordland samlet i Tromsø. Målet var å utvikle en felles profil som kan brukes i det videre arbeidet.

Mange ideer og mange løsninger

Gruppen som deltok representerte et vidt spekter av ideer og løsninger som sikter seg inn mot ulike målgrupper. Noen av aktørene har etablert kontorhotell og er alt i gang med sine utleiekonsept, mens andre er i planleggingsfasen og deltok på samlingen for å hente inspirasjon og for å få ideer. Det aktørene har felles er at alle vil legge til rette for bedrifter og privatpersoner som ønsker å jobbe stedsuavhengig.

-Sammen utgjør kontorhotellene og utviklingsprosjektene et omfattende og fleksibelt tilbud som kan brukes til å sy pakker på opplevelser, utdanning, og jobbmuligheter i distriktskommunene, sier daglig leder i Dyrøyseminarsenteret Kjell-Sverre Myrvoll. Han legger til at samlingen har vært en viktig møteplass for å bli inspirert av andre som jobber mot samme mål.

Besøk på Flow

På programmet sto også et besøk på gründerhuste Flow som er lokalisert i Mack sine gamle lokaler i Tromsø. Aktørene bak dette konseptet ønsker å skape en naturlig nettverksarena der næringsliv, studenter, kultur, offentlig virksomhet og investorer bygger en plattform for innovasjon og entreprenørskap. Det skal gi økt verdiskapning for oppstartsbedrifter i Tromsø og Nord-Norge og medlemmene kan bestille kontorplass og møterom etter behov. Besøket på Flow var både lærerikt og inspirerende for deltakerene på samlingen, og vil være med å utvide nettverket mot de som ønsker å jobbe mer stedsuavhengig i fremtiden.

Felles markedsføring

Felles bookingløsning og kontorhotellapp for mobil og lesebrett var noen av de konkrete ideene som ble diskutert på samlingen.  Dette skal nå utvikles videre sånn at kontorhoellene og utviklingsprosjekteten kan bruke det i sin markedsføring. Et viktig moment er at samarbeid med en felles profil skal få flere til å se mulighetene ved stedsuavhengig arbeid og utdanning.

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging