Toppmeny

Verdiskaping på utradisjonelle kontor

Coworking er den nye bevegelsen, en ny trend i verden. Og det er mange likhetstrekk mellom coworking og stedsuavhengig – det er to sider av samme sak. Kompetansesenter for stedsuavhengig arbeid har i flere år jobbet med og preget begrepet stedsuavhengig. Nå har vi vært på besøk i Betahaus, Berlin. Betahaus Berlin er et av de første «Coworking spaces» i Tyskland, og beskriver seg selv slik:  «Verdier blir ikke lengre skapt i tradisjonelle kontor. Verdiskaping skjer på ulike steder, til ulike tider, i skiftende samarbeidskonstellasjoner og uten faste ansettelser. Denne nye måten å jobbe på krever nye fysiske og virtuelle steder. Det trengs fleksible, tilgjengelige arbeidsrom med god digital infrastruktur som fungerer som inkubator for nettverksbygging, innovasjon og produksjon. Betahaus er et slikt rom, en plattform som tilfredsstiller kravene og utvider mulighetene for frilansere, gründere og de i kreative kompetanseintensive bransjer. Dette er rommet mellom en vanlig arbeidsplass og et privat hjem, og preges av en blanding av avslappet kafehusatmosfære og intens arbeidsmiljø som fremmer innovasjon og kreativitet.»

 Coworking

Begrepet «coworking» er relativt nytt i denne sammenhengen, og kan nesten betegnes som en bevegelse som oppstod sist på nittitallet i USA. Drivkraften var blant annet behovet til «digitale nomader» til å få et nettverk med likesinnede og å komme seg ut av kafeer eller hjemmene for å jobbe. Også gründere trengte et sted der de både kunne jobbe og samhandle med andre. I 2007 viste en internasjonal studie at mange ansatte som jobber stedsuavhengig ønsker seg en sosial arena for å unngå isolasjon. I dag finnes det flere tusen slike coworking-spaces i hele verden, og Betahaus Berlin er altså et av de. Betahaus finnes også i Köln, Hamburg, Sofia og Barcelona.

Betahaus Berlin

Betahaus er et av mange såkalte coworking spaces i verden.

En av flere store rom med mange arbeidsstasjoner i Betahaus.

Første etasjen i Betahaus Berlin huser kafeen, og allerede her merker man at dette ikke er et vanlig hus og ikke en vanlig kafe. Her sitter folk ved bordene og jobber enten alene eller sammen, atmosfæren er preget av arbeid. I andre, tredje og fjerde etasjen er det ulike typer arbeidsrom med faste og fleksible kontorplasser og et verksted for kunstnere og andre som trenger . Vil man jobbe her, leier man ikke kontorplass. Man blir medlem. Medlem i et samfunn der folk jobber ved siden av hverandre, med hverandre og i ulike konstellasjoner. Man møtes til ulike arrangement som gründerfrokost, «betabier» (betahauspub) eller foredrag. Man jobber ikke bare med sitt – man bidrar i felleskapet.

Coworking-bewegelsen er sprunget ut av et behov for felleskap først og fremst hos frilansere. Den er i ferd med å utvikle seg til en unik måte å skape verdier på, der arbeidstakere, gründere, selvstendige, studenter og elever kan møtes som likeverdige på et sted som fremmer innovasjon og kreativitet. Mange bedriftsetableringer er allerede gjort i Betahaus Berlin som har ca. 200 medlemmer til enhver tid.

 Coworking og stedsuavhengig arbeid

Tankene bak prosjektet stedsuavhengig arbeid er mange av de samme som for coworking, og gode teknologiske løsninger for å kunne jobbe uavhengig av tid og sted er en forutsetning. Prosjektet stedsuavhengig arbeid har imidlertid en ekstra dimensjon: lokalsamfunnsutvikling på små steder i nord. Dette er kanskje ikke noe som er i fokus midt i Berlin, Köln eller Barcelona.

 Nye perspektiv i stortingsmelding

Det har lenge vært norsk politikk å bidra til lokalsamfunnsutvikling gjennom å etablere stedsuavhengige statlige arbeidsplasser på mindre steder i hele landet. Stortingsmeldingen «Ta heile Noreg i bruk» (13/2012 – 2013) ble nylig lansert. Her har det kommet til et nytt perspektiv: Muligheten for å jobbe stedsuavhengig på individnivå, altså at den statlig ansatte skal ha muligheten til å jobbe der han eller hun ønsker. Kontorhotell er under oppseiling flere steder i landet, og vi er sikre på at slike steder med fleksible kontorløsninger og møtearena kommer til å bidra til verdiskaping i lokalsamfunn som legger til rette for denne måten å jobbe på.

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging