Toppmeny

Viktige faktorer for å lykkes med stedsuavhengig arbeid

  • Stedsuavhengig arbeid møter et behov, både for virksomheten og de ansatte.
  • Stedsuavhengig arbeid passer den enkelte ansatte, type arbeidsfunksjon, arbeidsoppgaver og bedriftskultur.
  • Både stedsuavhengig ansatte, kolleger og ledere er positivt innstilt.
  • Alle berørte parter, inkludert ledere og arbeidstakerorganisasjoner, er med i planleggingen av det stedsuavhengige arbeidet.
  • Arbeidsgiver og arbeidstaker har tillit til hverandre.

Det er ting som tyder på at stadig mer arbeid vil kunne uføres stedsuavhengig.

Måten å organisere og lede arbeid på er i stadig endring.

  1. De fleste større virksomheter satser på en større grad av målstyring kombinert med mer resultat- og oppgaveorientert arbeid utført innenfor mindre enheter. I mindre organisasjoner organiseres mange aktiviteter som prosjekter med oppgavefordeling og koordinering.
  2. Den teknologiske utvikling med blant annet høyere overføringshastigheter og store globale nettverk gjør at det blir mulig å håndtere flere arbeidsoppgaver via nettet. De siste års raske spredning av IT innenfor både arbeidsliv og privathusholdning har gjort teknologien tilgjengelig for et større publikum.

Fremveksten av stedsuavhengig arbeid kan langt på vei anses som en følge av disse utviklingstrekkene.

Fordeler og ulemper ved stedsuavhengig arbeid

Dyrøyseminarsenteret KF, Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn Innlogging